Dịch của 兴奋剂 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
兴奋剂
Tiếng Trung phồn thể
興奮劑

Thứ tự nét cho 兴奋剂

Ý nghĩa của 兴奋剂

  1. thuốc doping
    xīngfènjì

Các ký tự liên quan đến 兴奋剂:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc