Dịch của 出活儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
出活儿
Tiếng Trung phồn thể
出活兒

Thứ tự nét cho 出活儿

Ý nghĩa của 出活儿

  1. trở nên hiệu quả
    chūhuór

Các ký tự liên quan đến 出活儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc