Dịch của 前不久 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
前不久
Tiếng Trung phồn thể
前不久

Thứ tự nét cho 前不久

Ý nghĩa của 前不久

  1. gần đây
    qiánbùjiǔ

Các ký tự liên quan đến 前不久:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc