Dịch của 劫 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 劫

Ý nghĩa của 劫

  1. cướp
    jié

Ví dụ câu cho 劫

劫劫之物
jiéjié zhī wù
những thứ bị cướp phá
劫车
jiéchē
cướp xe
劫银行
jié yínháng
cướp ngân hàng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc