Dịch của 卧 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 卧

Ý nghĩa của 卧

  1. nói dối; đang ngủ

Ví dụ câu cho 卧

仰卧起坐
yǎngwòqǐzuò
ngôi dậy
卧倒装死
wòdǎo zhuāngsǐ
rơi xuống chết
卧床休息
wòchuáng xiūxī
ở trên giường
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc