Dịch của 印刷术 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
印刷术
Tiếng Trung phồn thể
印刷術

Thứ tự nét cho 印刷术

Ý nghĩa của 印刷术

  1. in ấn
    yìnshuāshù

Các ký tự liên quan đến 印刷术:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc