Dịch của 受害人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
受害人
Tiếng Trung phồn thể
受害人

Thứ tự nét cho 受害人

Ý nghĩa của 受害人

  1. nạn nhân
    shòuhàirén

Các ký tự liên quan đến 受害人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc