Dịch của 哎 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 哎

Ý nghĩa của 哎

  1. một thán từ "ai"
    āi

Ví dụ câu cho 哎

哎,等一下,我不完全同意
āi , děngyīxià , wǒ bùwánquán tóngyì
tốt, bây giờ chỉ là một giây, tôi không hoàn toàn đồng ý
哎,是你啊
āi , shì nǐ ā
tại sao, là bạn!
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc