Dịch của 嚼 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 嚼

Ý nghĩa của 嚼

  1. nhai
    jiáo

Ví dụ câu cho 嚼

嚼碎
jiáosuì
nhai
嚼口香糖
jiáo kǒuxiāngtáng
nhai kẹo cao su bong bóng
慢慢地嚼
mànmàn dì jiáo
nhai chậm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc