Dịch của 堤 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 堤

Ý nghĩa của 堤

  1. con đê

Ví dụ câu cho 堤

决堤
juédī
vi phạm đê điều
防洪堤
fánghóngdī
đê kiểm soát lũ lụt
修建一个堤
xiūjiàn yígè dī
đắp đê
堤坝
dībà
con đê
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc