Dịch của 备忘录 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
备忘录
Tiếng Trung phồn thể
備忘錄

Thứ tự nét cho 备忘录

Ý nghĩa của 备忘录

  1. bản ghi nhớ
    bèiwànglù

Các ký tự liên quan đến 备忘录:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc