Dịch của 大数据 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
大数据
Tiếng Trung phồn thể
大數據

Thứ tự nét cho 大数据

Ý nghĩa của 大数据

  1. dữ liệu lớn
    dàshùjù

Các ký tự liên quan đến 大数据:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc