Dịch của 好家伙 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
好家伙
Tiếng Trung phồn thể
好傢伙

Thứ tự nét cho 好家伙

Ý nghĩa của 好家伙

  1. Chúa ơi!
    hǎojiāhuo

Các ký tự liên quan đến 好家伙:

Ví dụ câu cho 好家伙

好家伙你们怎么干得这么快啊!
hǎojiāhuo nǐmen zěnme gān dé zhème kuài ā !
wow, làm thế nào mà bạn làm việc nhanh như vậy!
好家伙,这真贵呀!
hǎojiāhuo , zhè zhēn guìyā !
trời ơi đắt thật
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc