Dịch của 害 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 害

Ý nghĩa của 害

  1. gây rắc rối cho
    hài

Ví dụ câu cho 害

害民族兴旺
hài mínzú xīngwàng
gây rắc rối cho sự thịnh vượng của quốc gia
害公共利益
hài gōnggòng lìyì
làm tổn hại lợi ích công cộng
对眼睛有害
duì yǎnjīng yǒuhài
gây rắc rối cho mắt
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc