Dịch của 岸 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 岸

Ý nghĩa của 岸

  1. bờ, bờ
    àn

Ví dụ câu cho 岸

对岸
duì àn
ngân hàng đối diện
上岸
shàng àn
hạ cánh
河岸
hé àn
bờ sông
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc