Dịch của 弄潮儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
弄潮儿
Tiếng Trung phồn thể
弄潮兒

Thứ tự nét cho 弄潮儿

Ý nghĩa của 弄潮儿

  1. người đi tiên phong
    nòngcháor

Các ký tự liên quan đến 弄潮儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc