Dịch của 当今 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
当今
Tiếng Trung phồn thể
當今

Thứ tự nét cho 当今

Ý nghĩa của 当今

  1. ngày nay
    dāngjīn

Các ký tự liên quan đến 当今:

Ví dụ câu cho 当今

他是当今第一流的作家
tāshì dāngjīn dìyīliú de zuòjiā
anh ấy là một nhà văn hạng nhất ngày hôm nay
当今的政治趋势
dāngjīn de zhèngzhì qūshì
xu hướng chính trị ngày nay
当今世界
dāngjīnshìjiè
Thế giới của ngày hôm nay
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc