当代

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 当代

  1. thời đại hiện tại
    dāngdài
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

当代社会
dāngdài shèhuì
xã hội đương đại
当代汉语
dāngdài Hànyǔ
Trung Quốc đương đại

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc