Dịch của 当众 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
当众
Tiếng Trung phồn thể
當眾

Thứ tự nét cho 当众

Ý nghĩa của 当众

  1. trước sự hiện diện của tất cả
    dāngzhòng

Các ký tự liên quan đến 当众:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc