当真

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 当真

  1. nghiêm túc
    dàngzhēn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

难以当真
nányǐ dàngzhēn
thật khó để thực hiện nghiêm túc
别当真
bié dàngzhēn
đừng coi trọng nó
你这是当真吗?
nǐ zhèshì dàngzhēn ma ?
bạn nghiêm túc chứ?
何必当真呢?
hébì dàngzhēn ne ?
tại sao lại coi trọng nó như vậy?

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc