Dịch của 微博 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
微博
Tiếng Trung phồn thể
微博

Thứ tự nét cho 微博

Ý nghĩa của 微博

  1. blog nhỏ
    wēibó
  2. Weibo, nền tảng tiểu blog của Trung Quốc
    wēibó

Các ký tự liên quan đến 微博:

Ví dụ câu cho 微博

学校微博记录学生每日用餐情况
xuéxiào wēibó jìlù xuéshēng měirì yòngcān qíngkuàng
microblog của trường học ghi lại việc ăn uống hàng ngày của học sinh
手机版微博
shǒujī bǎnwēibó
blog di động
官方微博
guānfāng wēibó
blog chính thức
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc