Dịch của 心里话 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
心里话
Tiếng Trung phồn thể
心裡話

Thứ tự nét cho 心里话

Ý nghĩa của 心里话

  1. những suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm nhất của một người
    xīnlǐhuà

Các ký tự liên quan đến 心里话:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc