Dịch của 必须 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
必须
Tiếng Trung phồn thể
必須

Thứ tự nét cho 必须

Ý nghĩa của 必须

  1. phải, phải
    bìxū

Các ký tự liên quan đến 必须:

Ví dụ câu cho 必须

必须帮助
bìxū bāngzhù
phải giúp đỡ
工作必须严格认真
gōngzuò bìxū yángé rènzhēn
làm việc phải chặt chẽ và nghiêm túc
必须马上开始
bìxū mǎshàng kāishǐ
phải bắt đầu cùng một lúc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc