Dịch của 必 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 必

Ý nghĩa của 必

  1. nhất thiết, chắc chắn

Ví dụ câu cho 必

你们若专心寻求,就必寻见
nǐmen ruò zhuānxīn xúnqiú , jiù bì xúnjiàn
nếu bạn tìm kiếm với tất cả trái tim của bạn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy
他的继任者必会延续他的政策
tā de jìrènzhě bì huì yánxù tā de zhèngcè
chắc chắn người kế nhiệm sẽ tiếp tục chính sách của mình
改变是成长的必经阶段
gǎibiàn shì chéngzhǎng de bìjīng jiēduàn
thay đổi là giai đoạn cần thiết để vượt qua để phát triển
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc