Dịch của 忽悠 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
忽悠
Tiếng Trung phồn thể
忽悠

Thứ tự nét cho 忽悠

Ý nghĩa của 忽悠

  1. để lừa sb. vào làm sth.
    hūyou

Các ký tự liên quan đến 忽悠:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc