Dịch của 急需 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
急需
Tiếng Trung phồn thể
急需

Thứ tự nét cho 急需

Ý nghĩa của 急需

  1. nhu cầu cấp thiết; rất cần
    jíxū

Các ký tự liên quan đến 急需:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc