Dịch của 怨言 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
怨言
Tiếng Trung phồn thể
怨言

Thứ tự nét cho 怨言

Ý nghĩa của 怨言

  1. lời phàn nàn
    yuànyán

Các ký tự liên quan đến 怨言:

Ví dụ câu cho 怨言

公众的怨言
gōngzhòng de yuànyán
khiếu nại công khai
表达怨言
biǎodá yuànyán
để bày tỏ sự phàn nàn
平息怨言
píngxī yuànyán
để dập tắt những lời phàn nàn
小怨言
xiǎo yuànyán
phàn nàn nhỏ
怨言原因
yuànyán yuányīn
lý do khiếu nại
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc