总数

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 总数

  1. tổng, tổng
    zǒngshù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

俱乐部的成员总数为三百人
jùlèbù de chéngyuán zǒngshù wéi sānbǎi rén
câu lạc bộ có tổng số thành viên là 300
在计算总数时出了差错
zài jìsuàn zǒngshù shí chū le chācuò
mắc lỗi khi tính tổng
总数是一千二
zǒngshù shì yīqiānèr
tổng số là 1.200

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc