恋爱

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 恋爱

  1. yêu và quý; được yêu
    liàn'ài
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

恋爱关系
liàn'ài guānxi
mối tình
谈恋爱
tán liàn'ài
có một mối tình

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc