Dịch của 恩情 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恩情
Tiếng Trung phồn thể
恩情

Thứ tự nét cho 恩情

Ý nghĩa của 恩情

  1. ủng hộ
    ēnqíng

Các ký tự liên quan đến 恩情:

Ví dụ câu cho 恩情

我可没忘记你的恩情呢
wǒ kě méi wàngjì nǐ de ēnqíng ne
Tôi không quên lòng tốt của bạn
报答恩情
bàodá ēnqíng
để đền đáp lòng tốt của một người
我们都欠你恩情
wǒmen dū qiàn nǐ ēnqíng
tất cả chúng tôi nợ bạn một món nợ của lòng biết ơn
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc