Dịch của 恩惠 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恩惠
Tiếng Trung phồn thể
恩惠

Thứ tự nét cho 恩惠

Ý nghĩa của 恩惠

  1. ủng hộ
    ēnhuì

Các ký tự liên quan đến 恩惠:

Ví dụ câu cho 恩惠

自然的恩惠
zìrán de ēnhuì
ân sủng của thiên nhiên
我受过他的恩惠
wǒ shòuguò tā de ēnhuì
Tôi đã lợi dụng anh ta
这是恩惠
zhèshì ēnhuì
đây là một đặc ân
我永远不忘您的恩惠
wǒ yǒngyuǎn bùwàng nín de ēnhuì
không bao giờ quên ân huệ của bạn
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc