Dịch của 恩赐 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恩赐
Tiếng Trung phồn thể
恩賜

Thứ tự nét cho 恩赐

Ý nghĩa của 恩赐

  1. ban cho
    ēncì

Các ký tự liên quan đến 恩赐:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc