Dịch của 恳求 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恳求
Tiếng Trung phồn thể
懇求

Thứ tự nét cho 恳求

Ý nghĩa của 恳求

  1. bào chữa
    kěnqiú

Các ký tự liên quan đến 恳求:

Ví dụ câu cho 恳求

恳求您留下
kěnqiú nín liúxià
Tôi cầu xin bạn ở lại
恳求他也是一无所得
kěnqiú tā yěshì yīwúsuǒdé
một người không thể nhận được bất cứ điều gì nếu cầu xin anh ta
恳求原谅
kěnqiú yuánliàng
cầu xin sự tha thứ
恳求父母
kěnqiú fùmǔ
để cầu xin cha mẹ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc