情愿

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 情愿

  1. phải sẵn sàng để
    qíngyuàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

一厢情愿
yīxiāngqíngyuàn
bằng sự đồng ý
我情愿坐牢也不能出卖朋友
wǒ qíngyuàn zuòláo yěbù néng chūmài péngyǒu
Tôi thà vào tù còn hơn phản bội một người bạn
不大情愿地说
bùdà qíngyuàn dì shuō
miễn cưỡng
他情愿等待
tā qíngyuàn děngdài
anh ấy thà đợi

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc