Dịch của 愈 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 愈

Ý nghĩa của 愈

  1. nhiều hơn và nhiều hơn nữa
  2. chữa khỏi, chữa lành

Ví dụ câu cho 愈

火车愈来愈慢
huǒchē yùláiyù màn
tàu càng lúc càng chậm
天气变得愈冷
tiānqì biàn dé yù lěng
thời tiết trở nên lạnh hơn
小愈他久病不愈而亡
xiǎo yù tā jiǔ bìng bù yù ér wáng
anh ấy chết sau một trận ốm dài
病愈
bìngyù
để hồi phục sau một cơn bệnh
伤口尚未痊愈
shāngkǒu shàngwèi quányù
vết thương vẫn chưa lành
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc