戏剧

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 戏剧

  1. kịch, chơi
    xìjù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

现代戏剧
xiàndài xìjù
kịch đương đại
戏剧文学
xìjù wénxué
văn học kịch
著名戏剧
zhùmíng xìjù
vở kịch nổi tiếng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc