Dịch của 我们聊点儿别的吧 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
我们聊点儿别的吧
Tiếng Trung phồn thể
我們聊點兒別的吧

Thứ tự nét cho 我们聊点儿别的吧

Ý nghĩa của 我们聊点儿别的吧

  1. hãy nói về những điều khác
    wǒmen liáo diǎnr biéde ba

Các ký tự liên quan đến 我们聊点儿别的吧:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc