Dịch của 战略 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
战略
Tiếng Trung phồn thể
戰略

Thứ tự nét cho 战略

Ý nghĩa của 战略

  1. chiến lược
    zhànlüè

Các ký tự liên quan đến 战略:

Ví dụ câu cho 战略

战略合作
zhànlüè hézuò
hợp tác chiến lược
战略的基本原则
zhànlüè de jīběn yuánzé
nguyên tắc cơ bản của chiến lược
战略目标
zhànlüèmùbiāo
mục tiêu chiến lược
战略物资
zhànlüèwùzī
tài nguyên chiến lược
经济发展战略
jīngjìfāzhǎnzhànlüè
chiến lược phát triển kinh tế
战略基地
zhànlüè jīdì
cơ sở chiến lược
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc