Dịch của 手腕 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
手腕
Tiếng Trung phồn thể
手腕

Thứ tự nét cho 手腕

Ý nghĩa của 手腕

  1. cổ tay
    shǒuwàn

Các ký tự liên quan đến 手腕:

Ví dụ câu cho 手腕

挽着手腕
wǎn zháo shǒuwàn
tay trong tay
灵活的手腕
línghuóde shǒuwàn
cổ tay linh hoạt
左手腕
zuǒ shǒuwàn
cổ tay trái
纤细的手腕
xiānxìde shǒuwàn
cổ tay mỏng manh
他抓住她的手腕
tā zhuāzhù tā de shǒuwàn
anh ấy bắt lấy cổ tay cô ấy
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc