Dịch của 才华 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
才华
Tiếng Trung phồn thể
才華

Thứ tự nét cho 才华

Ý nghĩa của 才华

  1. tài năng
    cáihuá

Các ký tự liên quan đến 才华:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc