Trang chủ>打心眼儿里

Tiếng Trung giản thể

打心眼儿里

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 打心眼儿里

  1. với tất cả trái tim của một người
    dǎ xīnyǎnr lǐ
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc