Dịch của 打捞 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打捞
Tiếng Trung phồn thể
打撈

Thứ tự nét cho 打捞

Ý nghĩa của 打捞

  1. ra khỏi nước
    dǎlāo

Các ký tự liên quan đến 打捞:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc