Dịch của 承诺 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
承诺
Tiếng Trung phồn thể
承諾

Thứ tự nét cho 承诺

Ý nghĩa của 承诺

  1. cam kết làm điều gì đó
    chéngnuò

Các ký tự liên quan đến 承诺:

Ví dụ câu cho 承诺

对顾客的承诺
duì gùkè de chéngnuò
cam kết với khách hàng
合同承诺
hétóng chéngnuò
cam kết hợp đồng
口头承诺
kǒutóu chéngnuò
lời hứa
承诺采取措施
chéngnuò cǎiqǔ cuòshī
cam kết áp dụng các biện pháp
承诺保护版权
chéngnuò bǎohù bǎnquán
cam kết bảo vệ bản quyền
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc