Dịch của 抗衡 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抗衡
Tiếng Trung phồn thể
抗衡

Thứ tự nét cho 抗衡

Ý nghĩa của 抗衡

  1. để chống lại
    kànghéng

Các ký tự liên quan đến 抗衡:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc