Dịch của 报废 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
报废
Tiếng Trung phồn thể
報廢

Thứ tự nét cho 报废

Ý nghĩa của 报废

  1. biến thành sắt vụn
    bàofèi

Các ký tự liên quan đến 报废:

Ví dụ câu cho 报废

检验和报废
jiǎnyàn hé bàofèi
để kiểm tra và loại bỏ
达到报废条件
dádào bàofèi tiáojiàn
để đạt được điều kiện loại bỏ
报废产品
bàofèi chǎnpǐn
sản phẩm cuối đời
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc