抵达

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 抵达

  1. đến
    dǐdá
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

准时抵达
zhǔnshí dǐdá
đến đúng lúc
抵达日期
dǐdá rìqī
ngày đến
抵达目的地
dǐdá mùdìdì
để đến điểm đích

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc