Dịch của 抽签 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抽签
Tiếng Trung phồn thể
抽籤

Thứ tự nét cho 抽签

Ý nghĩa của 抽签

  1. rút thăm
    chōuqiān

Các ký tự liên quan đến 抽签:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc