抽象

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 抽象

  1. trừu tượng
    chōuxiàng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

抽象的概念
chōuxiàng de gàiniàn
khái niệm trừu tượng
说得太抽象了
shuō de tài chōuxiàng le
nói quá trừu tượng
抽象艺术
chōuxiàng yìshù
nghệ thuật trừu tượng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc