Dịch của 拍板 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拍板
Tiếng Trung phồn thể
拍板

Thứ tự nét cho 拍板

Ý nghĩa của 拍板

  1. bảng vỗ tay
    pāibǎn
  2. để có tiếng nói cuối cùng
    pāibǎn

Các ký tự liên quan đến 拍板:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc