Dịch của 拙劣 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拙劣
Tiếng Trung phồn thể
拙劣

Thứ tự nét cho 拙劣

Ý nghĩa của 拙劣

  1. hậu đậu
    zhuōliè

Các ký tự liên quan đến 拙劣:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc